návod tr 2 -3.část

29. března 2008 v 21:30 |  návod tr 2
Catacombs Of The Talion

Vyhnout se padajícím krápníkům bylo pro Laru naprostou samozřejmostí. Vlevo v jeskyni přeručkovala spárou do tajné místnosti. Spustila se do místnosti se sněžným mužem a na stěně přehodila páku. Po žebříku vylezla zpět k prasklině a po šikmé plošině sjela na podestu. Po schodech seběhla do místnosti s malým jezírkem. Na schodišti přeskočila vlevo a vyprovokovala dvě koule. Uskočila před nimi a v dolní části místnosti za jezírkem vyskočila na špičatý skalní převis. Přeběhla padající strop a zachytila se na protějším žebříku. Z něj přeskočila na zadní plošinu, kde pákou zvedla mříž. Sebrala zlatou masku. Nyní se protáhla otvorem ve dně vypuštěného jezírka a dala se chodbou k mříži. Otevřela si pomocí zlaté masky. Vyběhla po šikmé ploše a uskočila před valícími se koulemi. Vešla do otevřeného prostoru s lávkou. Z prvního výstupku přeskočila do otvoru v levé stěně. Seskočila dolů. U zamrzlého jezírka proběhla vpravo do místnosti s ledovou stěnou. Vlevo z výstupku skočila do vody a sebrala zlatou masku. Vrátila se do otevřeného prostoru s lávkou. Za balkonem vpravo našla dveře. Do otvoru nasadila masku a vstoupila do místnosti. Na plošině uprostřed mříží nahodila páku a otevřela všechny mříže v místnosti. Kvádr v pravém rohu posunula pod mříž a zablokovala tak její spuštění. V místnosti za mřížemi přehodila další páku. Znovu vylezla do otvoru, kde ve vodě našla zlatou masku a přeběhla lávku. Z plošiny na konci lávky přeskočila na protější žebřík. V další místnosti skočila otvorem do vody o proplavala do zadní části zatopené jeskyně. Z malé plošiny vyskočila na žebřík.Pokračovala dál. U dveří vylezla na sloup a přeskočila na další žebřík. Zachytila se těsně za spodní okraj, vyšplhala po něm a saltem přeskákala na kamennou lávku s pákou. Tou otevřela dveře za sloupem. V další místnosti otevřela pákou na středovém sloupu hlavní vrata v místnosti s balkonem. Vrátila se tam a v místnosti přeskočila na podestu. Unikla před valícími se koulemi. Další koule valící se z vedlejší plošiny vybouraly v protější stěně otvor do místnosti. V té se Lara postavila na první čtvercovou plošinu. Po druhé proběhla do místnosti s otrávenými trny a protějšími dveřmi v časovém limitu zmizela do další úrovně. V místnosti s trny před ukončením úrovně vyšplhala po zdi vlevo na červenou stříšku….

Ice Palace

V další místnosti Lara střelila do kovového zvonu a otevřela jím dveře. Vstoupila dovnitř a z plošiny vpravo seskočila do otvoru s trampolínou. Střelila do dalšího zvonu. Ten otevřel první mříž v podloubí ve střední části místnosti. Před podloubím vyskočila šikmo z dvojité trampolíny s úchytem o dvě patra výš do místnosti s pákou. Nahodila ji a otevřela klec se sněžnými muži. Nad klecí vešla chodbou do místnosti, kde pákou narovnala plošinu v prvním podlaží v podloubí. Z trampolíny v podloubí na ni vyskočila. Střelila do protějšího zvonu a otevřela i druhou mříž v podloubí, kde se z nové trampolíny odrazila na protější podestu. V otvoru střelila do zvonu a otevřela mříž nad plošinou. Po žebříku vyšplhala do horních prostor. Z parapetu seskočila do místnosti. Výklenkem, kde skolila sněžného muže, přešla do jeskyně a na kvádru sebrala zlatou masku. Vrátila se zpět k výklenku a vylezla otvorem vlevo.Na protější straně se chodbou dostala do místnosti s ozdobnými vázami. Skočila o patro níž a výklenkem za balkony vylezla ke schránce, kam vložila zlatou masku. Ve vedlejším výklenku prošla otevřenými dveřmi přes lávku na protější stranu a chodbou se dostala do místnosti se zavěšeným lustrem. Na vedlejší plošině přehodila páku a vylila z lustru roztavenou hmotu na zamrzlou plochu jezírka. Na jeho dně nalezla palici ke gongu. Proplavala do vedlejší jeskyně. Mezi padajícími krápníky vylezla z vody, pokosila sněžné muže a po schodech přešla do místnosti s koulemi. Rychle před nimi utekla do výklenku vlevo. Přeručkovala nad propastí a vyskočila do výklenku. Z něj přeskočila na protější stěnu a vyšplhala do otvoru pod stropem. Spustila se do místnosti s gongem. Palicí do něj udeřila. Seskočila do místnosti a v levém zadním rohu přeskočila přes propast na protější žebřík. Dole nalezla páku, kterou otevřela dveře do budovy vedle gongu.Vylezla do místnosti pod gongem, kde na sloupu sebrala zlatý klíč. Zavřenou chodbou vyrazil obrovský netvor kterého Lara musela jen a jen pokropit…

Temple Of Xian

Lara proběhla obě místnosti, sjela po plošině a přes vodopád se dostala do spodní části jeskyně. Vylezla z vody na plošinu před žebříkem. U vodopádu vpravo proplavala tunelem do vedlejší jeskyně a před chrámem vylezla z vody. Z trampolíny vedle chrámu vyskočila na střechu. Na protější straně nahodila páku a otevřela průchod u žebříku s plošinou. Vrátila se na ni a vyšplhala vzhůru. Došla do místnosti s lávou. Sešplhala níž. Přeručkovala skulinou a spustila se o patro níž. Na plošině vpravo přeručkovala a nalezla tajemství. Na opačné straně přeskočila na žebřík a vyšplhala do chodby s kovovými rošty. Prošla jí do další místnosti. Protější žebříky přeručkovala a na konci odrazem od protější šikmé stříšky přeskočila na podestu vedle nastražených otrávených trnů. Rychle přeběhla labilní strop nad lávou a na jeho konci spadla na vyčnívající sloup. Z něj skočila do protějšího otvoru, sjela po šikmině a zachytila se na sloupu pod pákou. Tou otevřela dveře do chrámu v zadní jeskyni. Skočila do vody a doplavala k němu. Vstoupila dovnitř a ocitla se v místnosti s figurínami. Otevřeným vchodem prošla do další místnosti s lávou, kde přeskákala k páce v protějším výklenku. Nemohla ji nahodit a propadla se níž do místnosti s lisovacími kvádry a otrávenými trny. Rychle nahodila protější páku a zpět do chodby. Šikmo vzhůru a vyhýbat se valícím se koulím. Seskočila do tmavé místnosti, kde pákou otevřela vchod k žebříku se sekajícími břity. Sestoupila do místnosti s dalšími jezdícími břity. Proběhla a dostala se do horní úrovně místnosti s figurínami. Nahodila vypínač o po trámech rychle přeskákala do protějších dveří. V další místnosti s lávou přeběhla lávku s kývajícími se pytli s trny. Nahodila rychle oba vypínače na plošině a dlouhým molem přeběhla s výskokem na výstupek pod sochou draka, kde sebrala dračí klíč. Přeskočila na sloup vlevo a vylezla do místnosti za sochou draka, kde nahodila páku. Z plošiny před drakem přeskočila na vysoký sloup a dále až přes trampolínu na levý sloup u protější zdi. Šikmo po výstupcích ve stěně vyskákala do horního otvoru. V místnosti odsunula kvádr a pákou za rohem otevřela mříž v podlaze. Sjela po šikmině. Znovu se ocitla v horní části místnosti s figurínami. Seskočila z trámu a vedle dveří vložila dračí klíč do zámku. Proběhla chodbou s jezdícím břitem a sjela do další místnosti s vodou. Zde nahodila hned tři páky. Ve vedlejší místnosti s vodopádem přeskákala po sloupech na plošinu u dvou kovových roštů. V bazénu přehodila páku o rychle proplavala protější zatopenou chodbou. Na jejím konci u stropu proplavala výklenkem k další páce. Ta otevřela dveře za ní a opět páka. Rychlá vracečka do bazénu a vynořit se v otvoru ve stropu. Otevřenými vraty prošla do další místnosti a pak do chodby. Nahodila páku a skočila do otvoru v zadní části místnosti. Silný vodní proud ji vtáhl do vodního tunelu, kde sebrala zlatý klíč. Plavala dál do jezera s plošinou a žebříkem, kde na počátku epizody poprvé vylezla z vody. Odemkla vrata a vplula do zatopené chodby. Na rozcestí vpravo pronikla otvorem dál a na protějším sloupu přehodila páku. Vrátila se zpět na rozcestí a otvorem ve stropu proplula do další jeskyně. Vylezla z vody a vydala se do pavoučí říše. V nevábné jeskyni proběhla až do místnosti se zámotkem. Přes sloupy postupně přeskákala do další chodby a z ní na protější sloup ve vodě. Zde nalezla klíč. Skočila do vody před vchodem do pavoučí říše. Otvorem ve dně se vrátila a proplavala do jeskyně s chrámem. U dveří vpravo zasunula klíč do zámku. V další místnosti šikmo přeskákala po výstupcích do horní chodby. Proběhla ven a po lávce do další místnosti. Přeskákala po sloupech a za místností s jezdícím břitem přeběhla lávku. Na protějším sloupu vypínačem otevřela zlaté dveře do místnosti s lávou. Vrátila se zpět za místnost s jezdícím břitem. Ze sloupu pomocí kaskádovitě uspořádaných trampolín vyskočila do výklenku a dál se dostala do místnosti s lávou. Z kamenného mola přeskočila na plošinu u zámku. Z ní rychle utekla před jedoucím kvádrem s trny na protější sloup a vyšplhala po žebříku na vrchní podestu. Z ní vylezla do místnosti s dalším lisovacím kvádrem a přeskočila s chycením na žebřík. Vyšplhala nahoru a v úzké chodbě s hořící dračí loučí na konci nahodila páku. Tou otevřela dveře na podestu k soše draka. Na sloupu před hlavou draka sebrala zlatý klíč. Seběhla zpět na podestu se zlatým zámkem. Odemkla a na protější stěně přeskočila z mola na vysunutou kovovou plošinku. Z ní pěkně hup na protější žebřík a na další podestu u jedovatých trnů. Z ní šikmo skočila na podestu za sloupem, kde nahodila páku. Stejnou cestou na stejnou podestu u trnů. Nyní ovšem šplh vzhůru. Ocitla se znovu v úzké chodbě s dračí loučí. Přešla na podestu do opačné místnosti, kde se tyčila druhá socha draka. Přeskákala k jeho hlavě a u sloupu vylezla po žebříku vzhůru. Přes soustavu dalších žebříků se sekajícími břity vyšplhala do nejvyšší chodby, aby byla svědkem podivného rituálu….

Floating Islands

Po zelené plošině se Lara pustila nejprve šikminou vlevo. Doskočila na malou podestu, kde sebrala zlatý valoun. Přeskočila ke zkamenělině bojovníka. Po výstupcích vlevo vylezla zpět na zelenou plošinu. Rozeběhla se a přes šikmou plochu skočila na podestu s vysokým plotem, kde nahodila páku. Doběhla k otevřeným dveřím. Sjela dolů a odrazila se na další plošinu. Vylezla otvorem v podlaze do chrámu a sebrala zlatý valoun. Od zkamenělých soch bojovníků se vpravo po zeleném výstupku spustila níž a na plošině nahodila páku. Dalším otvorem po zelených masivech přeskákala na velkou plošinu se dvěma zkamenělými bojovníky. Vsadila oba zlaté valouny do otvorů u dveří a prošla jimi před chrám s hořící střechou. Vlevo přeskočila plošinu s koulí, unikla další kouli a skočila k lanovce. Nad mostem před otevřeným vchodem do chrámu se pustila. Vešla dovnitř. V místnosti u tří zkamenělých bojovníků nahodila páku. Na protější straně v místnosti sjela lanovkou k žebříku, kde se zachytila a vyšplhala vzhůru, až k zelenému výklenku. Spárou přeručkovala do další místnosti a po šikmém zeleném sloupu vylezla na střechu. Dostala se zpět do místa, kde unikala před koulemi a stejnou cestou se dostala k lanovce. Tentokrát se vydala na parapet ve výklenku. Skočila vlevo a posunula zelený kvádr pod šikmou plošinu a vedle vrhače smrtících disků vyskočila na podestu. Na sloupu přehodila páku. Seskočila do úzké mezery v podlaze a z plošiny nahodila páku. Vrátila se zpět do místa nahození první páky a vylezla na zeď před hořící stěnou. Skočila obdélníkovým otvorem do vody. V místnosti nahodila další páku. Otvorem ve dně proplavala do místnosti se sekajícími břity, které pákou před nimi vyřadila z činnosti. Šla dál a vylezla v chodbě za lanovkou. Přeskočila do hlavní místnosti a z ní zpět k lanovce, ale o patro výš. Z chodby přeskočila do skuliny a přeručkovala jí k další páce. Nahodila ji, vrátila se a otevřenými dveřmi prošla do místnosti s otvorem uprostřed. Sjela o patro níž a pákou zvedla mříže. Pokosila oživlé zkamenělé bojovníky a ve výklenku nahodila další páku. U posledního zkamenělého bojovníka v protějším výklenku pákou zvedla mříž. Vyběhla po zalomeném schodišti zpět do místnosti s otvorem uprostřed. V otevřených dveřích vyšplhala po žebříku a salty přeskákala na další až do horního patra s lanovkou. Na rampě posunula kvádr před vrhací disky, zavěsila se na lanovku a ...

The Dragon's Lair

Lara prošla přes zkamenělinu bojovníka do druhé místnosti. Za rohem nahodila páku. Postřílela dva další oživlé bojovníky a nahodila další páku. Vběhla do vedlejší místnosti a postřílela nepřátele. U jednoho z nich sebrala zlatý valoun, kterým otevřela dveře. U obětního oltáře došlo k přeměně oběti v mohutného draka. Když ho Lara zdolala, rychle mu vytáhla ze srdce dýku. Uvolněnou cestou z hořícího chrámu opustila Tibet…

... Lara včas vybíhá ze svatyně...

Home Sweet Home

Nelekejte se, že je Lara opět beze zbraní. V domácím úboru ve své přepychové vile si prohlíží svou trofej. Avšak alarm signalizuje další nebezpečí. Lara otevřela klíčem úkryt, sebrala veškerý arzenál a šla se definitivně vypořádat s vetřelci, včetně jejich bosse.

.... A nyní už Lara může dělat svou každodenní činnost :) ... A to je konec!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama