návod tr 2 -2.část

29. března 2008 v 21:30 |  návod tr 2
40 Fanthoms

Podél barelů a rozbitých beden proplavala Lara otvorem u kotvy vraku lodi dovnitř. Pod vodou přehodila páku a vynořila se v podpalubí u modrých beden. Za nimi proplavala do modré místnosti, kde přehodila páku a vypustila vodu. Vrátila se zpět a prošla do další místnosti. Propadla se o patro níž a po bednách vyšplhala do chodby s blikajícím světlem. Odbočila do chodby vpravo a vylezla po žebříku do místnosti. Pákou otevřela dveře. Vrátila se k místu, kde vstoupila do chodby s blikajícím světlem. Přehodila další páku a rychle proběhla chodbou. Na jejím konci zabočila vlevo. V další místnosti proplavala k zelenému draku. Sebrala ho a vrátila se zpět. Přeběhla v přímém směru chodbou, odbočila vpravo a v místnosti nahodila páku, která vypnula dva hořící rošty v úzké chodbě. Běžela k nim a další pákou otevřela dveře vlevo. V této místnosti nahozením páky vypnula dva zadní hořící rošty. Rychle přeběhla k páce na protější stěně a znovu vypnula tentokrát dva přední rošty. Přeběhla je a na konci chodby vlevo otevřela pákou dveře. Proplavala vodním kanálem a v jeho horní části nahodila páku, která dole otevřela vchod do zatopené místnosti s tajným místem a další pákou. Tou otevřela východ ze zatopené místnosti. Prošla chodbou a proskákala otvory v podlaze o dvě úrovně níž do místnosti s bednou, kterou posunula. Vylezla na ni a vyhoupla se do výklenku s pákou. Jejím nahozením způsobila ve vedlejší místnosti menší otřes. Přes rozvaliny se dostala prvním otvorem vlevo do horní místnosti a stropem dále k páce, kterou nahodila. Vrátila se a druhým otvorem v místnosti, kde způsobila otřes, se přes horní podlaží dostala do výklenku s pákou a nahodila ji. Otevřenými vraty ve stropu se spustila o patro níž a otvorem naproti výklenku s posunutou bednou doběhla k zatopené místnosti. Otvorem u dna proplavala do místnosti, kde otevřela dveře nahozením páky …

Wreck Of The Maria Doria

Chodbou vlevo pod vodou se Lara dostala do další místnosti. Sjela po šikmé plošině a propadla se do místnosti pod ní. Běžela přímo a za první zdí vlevo vylezla otvorem ve stropě. Pokračovala dál. Přesunula bedny do slepé uličky a uvolnila tak dva vchody. Nejprve se dala vpravo do velkého sálu s mozaikovým stropem. Vpravo zahnula do chodby, přešla střepy a v díře v podlaze sebrala klíč. Vrátila se na místo s odsunutými kvádry a vešla do druhé místnosti s převrácenými stoly a židlemi, kde vložila klíč do zámku. Za otevřenými dveřmi přehodila vypínač, který otevřel protější dveře s dalším vypínačem. Ten otevřel chodbu v místnosti s mozaikovým stropem. Tam se dostala přeručkováním z podesty a pokračovala chodbou k několika dveřím. Otevřela dveře na konci vpravo a pomocí přesunutých kvádrů přehodila deon. Prošla dál, odsunula bednu a sebrala klíč. Nahozením páky otevřela průchod zpět do chodby, kde odemkla další dveře. V místnosti pomocí jednoho kvádru vysunula druhý ze zdi a dostala se do chodby s padajícím stropem. Přeběhla po něm a vyhnula se valícím se sudům. Dalším otvorem se dostala do částečně zatopené místnosti s rošty. Ze člunu skočila do vody a přehodila páku. Rychle vyskočila do protějšího otvoru a nahodila další páku. Vpravo se dostala k další páce. Jejím nahozením otevřela průchod do velké místnosti. Přehodila vypínač a propadlem v podestě se dostala o patro níž. Zde rovněž přehodila vypínač a sebrala první čtyřhranný klíč. Vrátila se do místnosti se člunem a předcházejícím vypínačem vypustila vodu. Otevřela dveře a šikmou chodbou vyšplhala vzhůru. Na rozcestí odbočila vlevo a v místnosti s převrácenými stoly přehodila vypínač vlevo, který již jednou nahodila. Vrátila se do chodby na rozcestí, seskočila, přehodila vypínač a sebrala druhý čtyřhranný klíč. Vrátila se na rozcestí a vyskákala do místnosti s mozaikovým stropem. Přeskočila na protější podestu a sebrala třetí čtyřhranný klíč. Seskočila a běžela do místnosti, do které se původně propadla. V pravém rohu se potopila a pod vodou nahodila páku. Otvorem vylezla do místnosti, kde použila čtyřhranné klíče. Posunula kvádr za rošty pod otvor nad klíči a v místnosti přehodila páku. Z otvoru přeskákala na protější stranu a skočila do vody. Proplavala do místnosti s blikajícím světlem. Pokračovala přes vodu do místnosti vlevo a přímo ke dveřím. V místnosti přehodila deon a rychle přeběhla do další, kde za posunutým kvádrem přehozením deonu otevřela vstup do vody. Pod vodou se vyhnula žralokům a doplavala pro klíč. Vrátila se do místnosti a odemkla dveře. Nahozením deonu uvolnila propadlo, a tím získala prostor na posunutí kvádru k deonu. Jeho přehozením otevřela vstup do úzké chodby a do místnosti s bazénem. Skočila do vody a v prostoru u potopených sudů proplavala skalním tunelem….

Living Quarters

Vlevo pod vodou nahodila Lara páku a vstoupila do podpalubí vedle strojovny. Přelezla na druhou stranu a vešla do místnosti s hořícími rošty. Z rampy přeskočila do štěrbiny na protější straně a přeručkovala vpravo, kde přehozením páky zlikvidovala oheň. Vyskočila do otvoru a chodbou prošla k páce. Jejím přehozením změnila polohu pístů ve strojovně. Proskočila otvorem v podlaze a po pístech se dostala do chodby na protější straně u stropu. Cestou vpravo nalezla ve výklenku tajemství. Pokračovala dále chodbou a narazila na kvádr. Zasunula ho a posunula další. Seskočila znovu k páce a přehodila písty do původní polohy. Vrátila se chodbou u stropu, přeskákala písty a z posledního skočila vpravo na plošinu s pákou. Jejím přehozením zatopila místnost s původně hořícími rošty. Proplavala do ní a pákou na zdi otevřela protější dveře. Těmi se dostala pod vrak lodi. V protější štěrbině přehodila páku a otvorem v lodi vlezla do druhé části strojovny. Vyskočila na podestu, nahodila páku a doběhla k dalším dvěma ve vedlejší místnosti. Nahodila je krátce po sobě a přeručkovala na druhou plošinu k další páce. Jejím přehozením do druhé polohy uvolnila vstup na vrchní plošinu vedle v místnosti. Odsunula kvádr a přeručkovala vlevo. Skokem do úzké chodby na druhou stranu se dostala dále a přeskočila do místnosti. V chodbě vpravo vyskočila na vyvýšenou plošinu a stropem se propadla do tajné místnosti. Vrátila se zpět, zabočila vpravo a sjela po šikmé plošině.Ve vedlejší místnosti přeručkovala na sloup a pokračovala čelní chodbou. Seskočila a dostala se do salonku. Po schodišti přeběhla do další místnosti. V chodbě posunula kvádr nejprve dopředu. V místnosti vlevo nalezla v její zadní části v prohlubni pod odsunutým kvádrem klíč. Vrátila se k prvnímu kvádru v chodbě a nyní ho posunula k sobě. Přes zábradlí seskočila do místnosti dole a chodbou za odsunutým kvádrem se dostala ke dveřím. Odemkla je a po schodišti napravo vstoupila do hlediště kina. Skočila do výklenku na pravé straně a přehozením deonu odsunula část opony. Prošla za ní a pomocí přisunutého kvádru se dostala do místnosti za druhou oponou. Přehozením vypínače zatopila prohlubeň v místnosti, kde před tím našla klíč. Vrátila se tam a přes vodu se dostala ven z lodi…

The Deck

Lara hned proskočila okny do vody. Vylezla přes malou skalní plošinku a doskákala ke klíči. Skočila zpět do vody a pod skalním masivem proplavala do otvoru ve stropu. Vylezla z vody a dala se doprava k navršeným bednám. Ty postupně odsunula. Nyní v odkrytém vchodu vložila klíč do zámku a vstoupila do místnosti. Podvodní pákou spustila padací strop. Vrátila se zpět a ve výklenku před bednami se propadla čtvercovým otvorem do místnosti s padacím stropem. Vylezla na výstupek a nahozením páky vypustila vodu z prostoru za otevřenými dveřmi. Vrátila se tam a v zadní části místnosti odsunula bednu. Chodbou vylezla do jeskyně k podzemnímu jezírku.Proplula do podzemní chodby, kterou se dostala k otvoru. Proskočila jím na bedny na člunu a sebrala klíč. Znovu proplavala do podzemní chodby a cestou vlevo se dostala ven z jeskyně na horní palubu lodi. Spustila o patro níž na palubu s odkrytým bazénem. Z vysunutého můstku u rozbitého zábradlí se spustila ještě níž na malou plošinu. Z ní přeskočila na vystouplý kamenný kvádr a dále na betonovou rampu. Z betonové rampy skočila dál na převrácený trup lodi. U lodního šroubu se spustila do malé štěrbiny a přeručkovala vlevo na plošinu, ze které opět přeskočila do protější jeskyně. Běžela vzhůru. Šikmou stěnu překonala po výstupcích šikmými skoky. Pokračovala na vrchol jeskyně, odkud nejprve přeskočila na protější střechu a z ní na další. Propadlem se dostala do kabinového prostoru lodi. Na konci labyrintu chodeb narazila na zasunutý kvádr. Odsunula ho a nahozením deonu otevřela další dveře v téže úrovni. Vešla do místnosti a klíčem odemkla dveře. Přeběhla padající strop vpravo k protějšímu vypínači a otevřela jím další dveře. Znovu přes padající strop, tentokrát po levé straně, zatím neporušené. Otevřenými dveřmi se dostala po schodech do jeskyně. Otvorem na jejím konci seskočila na vrak lodi a sebrala klíč. Sestoupila do nejnižší úrovně, kde za odsunutými bednami objevila poslední dveře. Odemkla, vstoupila a sebrala žlutý klíč…

…Lara vyplavala na hladinu a nastoupila do letadla….Doletěla až nad tibetské hory kde vyskočila na poslední chvíli z havarujícího letadla.Dál už musí jít pěšky….

Tibetan Foothills

První vlnu valících se koulí přeskočila, před druhou se schovala do výklenku ve skále. Pokračovala uvolněnou cestou dále a došla ke skalnímu výstupku. Proskočila zamrzlý otvor, sjela dolů a zachytila se na protější stěně. Přeručkovala škvíru a došla na konec jeskyně. Skočila do vody a vylezla na malé bílé plošině. Vyšplhala po stěně a skočila na podestu před jeskyní, kterou se dostala na skalní výstupky a přes ně na druhou stranu k chatě. Cestou sebrala lékárnu.Nasedla na sněžný skútr a vydala se cestou do jeskyně. Projela jí a zaparkovala na volném prostranství za jeskyní. Ze šikmé rampy skočila do další jeskyně a putovala dál. Přeskočila skalní propast a zabočila vlevo. Na rozcestí se dostala cestou vpravo do výklenku, kde nahozením páky otevřela dřevěná vrata. Vrátila se na rozcestí a dala se druhou cestou. Přeběhla most a dostala se na volné prostranství na skalní rampu. Sestoupila dolů a na protější stěně vyšplhala do skalního otvoru. Cestou vlevo sestoupila do propasti a sebrala klíč. Pokračovala dál, pákou si otevřela dveře, vyšplhala nahoru a znovu se ocitla před propastí. Přeskočila ji a došla do prostoru se zamrzlým jezírkem, kde klíčem narovnala padací most. Po něm utekla před lavinou do další části jeskyně. Přeručkovala vytvořenou propast a vrátila se zpět k zamrzlému jezírku. Sebrala klíč a zlikvidovala protivníka. Na jeho skútru projela po svahu kolem propasti, přelezla na druhou stranu a vrátila se k dřevěné chatě. Odemkla dveře a uvnitř nahodila páku. Otevřenými vraty za chatou prošla do další jeskyně. Přeručkovala propast. Na jejím druhém konci sestoupila dolů. Cestou dál se na volném prostranství utkala se dvěma skútry. Vypořádala se s nimi po svém a pokračovala v cestě. Zasunula kvádr ve stěně a provlékla se do dalšího prostoru. Vpravo objevila zatopenou propast. Sestoupila níž a z výklenku skočila do vody. Vylezla na plošinu a přeskočila do otvoru ve skále...

12. Barkhang Monastery

Lara seběhla skalní chodbou před palác, kde to nejprve pořádně vyčistila. Po žebříku na zdi vlevo vyšplhala na podestu a z ní přeskočila do výklenku. Z něho se dalším skokem dostala na skálu se štěrbinou, kterou přeručkovala před okno chrámu. Okno rozbila a vstoupila dovnitř. V chodbě odbočila vlevo a další místností vlevo vyšplhala po žebříku do velké místnosti s obří sochou. Na vysunuté podestě sebrala klíč. Vrátila se zpět do chodby, kde předtím odbočila vlevo, a před vraty zasunula do zámku klíč. Vešla opět do místnosti se sochou, tentokrát o patro níž. Mezi sloupy vpravo prošla chodbou do místnosti se sekajícími břity. Přeskočila první z nich a sebrala klíč. Vrátila se zpět, seběhla se schodů a zamířila do chodby vpravo. Proběhla místností s bednami a pokračovala dál. Přeskočila nastražené propadlo a v další chodbě zamířila po schodech k oknu. Skrze něj vstoupila na parapet a pokosila řvouny na nádvoří. Seskočila dolů. Po žebříku, který nalezla v podloubí, vyšplhala vzhůru a sebrala první modlitební mlýnek. Vrátila se zpět přes místnost s bednami do chodby. Odbočila vpravo a proběhla úzkou chodbou mezi kyvadly s trny a valícími se břity. U posledního břitu. Pokračovala do spojovací místnosti a sebrala klíč. Pokračovala do místnosti s bazénem. A nyní zpátky do místnosti se sochou. Červeným klíčem otevřela propadlo. Podzemní chodbou se vydala ven z chrámu. Otvorem ve skále vyšplhala po žebříku na skalní podestu a přeběhla visutou lávku. Po skalních výstupcích přeskákala na střechu chrámu, pronikla dovnitř a sebrala druhý modlitební mlýnek. Pákou si otevřela dveře a vrátila se zpět do velkého chrámu se sochou, kde u propadala s červeným klíčem vstoupila dovnitř. Velkými vraty zabočila vpravo a doběhla do místnosti s přeplátovanými dveřmi. Klíčem je otevřela a v zádveří sebrala další klíč. Cestou zpět do místnosti se sochou odbočila do místnosti s rotujícími břity. Odemkla dveře a prošla do atria. Mezi sochami za rohem našla páku, kterou dočasně zhasila ohně v uličce, kterou proběhla. Odbočila vlevo k další páce a spustila dvě propadla. V dolní místnosti rozbila sklo a sebrala dva krystaly. Další pákou u žebříku si otevřela východ. Po schodech vyběhla mezi sochy a tam vložila první krystal. Prošla uvolněným vchodem a odsunula bednu. Ve skrýši sebrala třetí modlitební mlýnek. Vydala se zpět na vrchní podestu se sochou, kde sebrala první klíč. Uličkou vpravo seskočila do chodby. Vyhnula se valícím se koulím a za druhou z nich odbočila vlevo do místnosti s malým bazénem. Překonala vodní vír a proplula do další chodby. Skočila do tmavé chodby, na protějším konci vyšplhala o patro výš. V pravé místnosti sebrala čtvrtý modlitební mlýnek. Přeskočila ohně a ve vedlejší místnosti odsunula kvádry. Chodbou za nimi a po žebříku se dostala zpět do místnosti se sochou. Sestoupila o patro níž a vyběhla do vchodu u zábradlí před sochou. Po žebříku vyšplhala do výklenku a po hlavě sochy přeskákala do protějšího výklenku, kde zasunula druhý krystal. Otvorem v podstavci pod sochou se dostala do místnosti vedle bazénu. Přehodila páku a v protější místnosti posunula kvádr pod vodopád. Ve vypuštěném bazénu za odsunutým kvádrem sebrala pátý modlitební mlýnek. Vrátila se k soše a dveřmi vlevo u jejího podstavce prošla do místnosti, kde do prázdných otvorů nasadila všech pět modlitebních mlýnků. Otevřela jimi velká vrata a v protější místnosti nasadila klíč do zámku…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama